top of page

อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

WEBSITE

-

thumb_1470401568_6081.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีในภาคกลางของประเทศไทย มันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศไทยที่ดำเนินการโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่รัฐเป็นเจ้าของ ในปี พ.ศ. 2469

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

ปราจีนบุรี

-

-

PTT-Station.jpg
อื่นๆ.png

ปั๊มปตท.

ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับสากล

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 

-

-

P03013394_1.jpeg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

วัดแก้วพิจิตร

วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร และตั้งอยู่บนถนนแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

bottom of page