top of page

หุ่นยนต์พ่นยา Keenon Robot (M-2) Creat a New Future

ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก CMA ว่าสามารถฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อในอากาศ + พื้นผิวได้ สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคอนุภาคหมอกแห้งพิเศษต่ำกว่า10μm

ซันโรบอท หุ่นยนต์พ่นยา

฿0.00Price
bottom of page