top of page

ชุดคัดกรองสำหรับพื้นที่บริการลูกค้า หรือ ในอาคารต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
🔥🔥โปรโมชั่น EASY CLEANING BOX
✅ซุ่มพ่นน้ำยาTEH-SP02 และ เครื่องวัดอุณภูมิพร้อมจ่ายเจลล้างมือ ACS-K9

เคเอส ซิสเต็ม เทคโนโลยี ซุ่มพ่นน้ำยาและวัดอุณหภูมิ

฿0.00Price
bottom of page