top of page

ACOBOT AMR-500 คือระบบ Autonomous Mobile Robot สำหรับงานระบบเคลื่อนย้ายสินค้าหรือสิ่งของต่างๆที่ทำงานด้วยระบบโปรแกรม AI อัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัม

เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสิ่งของ

฿0.00Price
bottom of page