top of page

เครื่องสำหรับช่วยพยุงและยกผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสามารถช่วยในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการลุกเดินใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัย มีผ้าสำหรับรองรับผู้ป่วย

bioinnotech thailand เครื่องช่วยพยุงและยกผู้ป่วย

฿0.00Price
bottom of page