top of page

แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ Surasole สำหรับการแพทย์
“SuraSole แผ่นพื้นรองรองเท้าอัจฉริยะสำหรับการแพทย์เพื่อการกายภาพบำบัด”

SuraSole เป็นพื้นรองเท้าอัจฉริยะซึ่งสร้างจากเทคโนโลยี Wearable sensor และ Internet of Things แผ่นพื้นรองเท้า SuraSole เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้แพทย์ นักกายภาพบำบัด และผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน การทรงตัว สามารถติดตาม ดูพัฒนาการของการทำกายภาพบำบัดโดยไม่จะเป็นต้องมาโรงพยาบาล ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศและเวลา ในการเดินทางมาทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล

ความสามารถพิเศษของ SuraSole

สามารถส่งข้อมูลการฝึกการทรงตัว ลักษณะการเดิน โดยการส่งผ่านข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ไปยังโรงพยาบาล หรือแพทย์และนักกายภาพบำบัด นอกจากนั้นยังสามารถส่งข้อมูลเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นในกรณีที่ผู้ใช้ SuraSole หกล้มซึ่งเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง

SURATEC แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ

฿8,000.00Price
  • สั่งซื้อ - สอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ ิงค์

  •  

bottom of page